A múlt vagy a jövő öröksége a reformáció?

Budapesten egyetlen kerület van, ahol mindkét protestáns reformátorról utcát neveztek el. Újpesten tisztelegtek így a történelmi személyiségek előtt! Most Újpest Önkormányzata és az Újpesti Protestáns felekezetek közösen emlékeznek a Reformáció 500 éves jubileumára.

A múlt vagy a jövő öröksége a reformáció? kép

A konferencia címe kicsit provokáló módon szólítja meg az érdeklődőket: Időtlen reformáció! Így szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem csupán az 500 évvel ezelőtti egyháztörténeti és történelmi eseményre emlékezünk, amikor Luther Márton 1517 októberében kitűzte reformra invitáló vitatételeit, hanem a minden korban megtapasztalható „lelki akadálymentesítést” szeretnénk ünnepelni. Isten munkálkodásának azt az erejét mutatjuk fel, amely történelmi sorsfordulókkal, egyházi megelevenedéssel és a bibliai kijelentés megtapasztalásával láttatja a reformációt. Egy evangélikus lelkész ezt az örökséget így foglalta össze: Luther wormsi beszédének jegyében, a Szentírás, a józan ész és a lelkiismeret hármasságában kereshetjük a választ az Isten- és emberkérdésre. Ez a válasz ma is fontos a világban, mert ahogyan a Lutheránus
Világgyűlés idei mottója fogalmazza: „a megváltás nem eladó, az ember nem bocsátható áruba, a teremtés nem eladó!” – így válhat közös üzenetté protestánsoknak és Újpest minden polgárának, hogy Isten kegyelméből élünk. A Szentírás ökumenikus hitvallása nem csak papok és szerzetesek küldetéséről szól, hanem minden ember méltóságáról, amellyel betölthetjük spirituális feladatunkat: „Sáfárai vagyunk mindannak, amit Isten azért ruházott ránk, hogy segíthessünk vele felebarátunkon, s kötelesek vagyunk ezeknek kezeléséről számot adni. Akkor gazdálkodtunk helyesen, ha mindezt a szeretet törvénye szerint vittük véghez.” (Kálvin János)
Ez a lelkiség formálta sok híres újpesti küldetését is, mert Bay Zoltántól kezdve Gyökössy Endréig bezárólag sok protestáns talált lelki és testvéri otthonra ebben a városban, ezért mindig hálásan gondolnak a protestáns utódok a katolikus Károlyi István „városalapító” vallásszabadságot hirdető hitvallására. A protestáns etikára, reformációra mint jövőbeli feladatra Albert Schweizer hívja fel a figyelmünket, amely ma különösen aktuális lehet: „A technikai fejlődés árnyoldalait, embertelen hatásait csak a magas etikai kultúra egyenlítheti ki, csak ez akadályozhatja meg, hogy technikai hatalmunkat önmagunk és embertársaink ellen fordítsuk; az emberiséget csak egy etikai reneszánsz mentheti meg.” Ezzel a gondolatsorral ajánlom mindenki figyelmébe az Időtlen Reformáció c. konferenciát, amelyet 2017. szeptember 21-én 16 órától tartunk az Újpesti Városháza dísztermében.
Solymár Péter
....................................
MEGHÍVÓ az Időtlen reformáció, a reformáció 500 éves jubileuma tiszteletére szervezett emlékülésre, a reformációi molinó ünnepélyes kihelyezésére és az eseményt követő fogadásra.
Időpont: 2017. szeptember 21., 16 óra.
Helyszín: Újpest Polgármesteri Hivatal díszterme.
Megnyitja: Dr. Hafenscher Károly, a reformációi emlékév kormánybiztosa.
Köszöntőt mond: Dr. Zsigmond Barna Pál, Újpest alpolgármestere
Előadások: Solymár Péter: Az újpesti protestáns felekezetek reformátori üzenetei;
Szabó László: A reformáció gyakorlati teológiája;
Várady Endre „…de Istenünk igéje örökre megmarad.” A reformáció bibliai öröksége.
Az előadások között fellépnek a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.
Az emlékülést követő áhítat keretében a főtéri református templomnál elhelyezzük az újpesti protestáns felekezetek reformációi molinóját.
Igét hirdet Loránt Gábor református lelkész.

Képünkön:
Az Újpesti Városvédő Egyesület, Újpest Önkormányzata és az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség a Reformáció Emlékéve alkalmából táblaavatót és emlékülést rendezett. Újpest Önkormányzata képviseletében dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester és Szigethy János lelkész avatták fel az új táblát.