Helyettes szülőt keresnek

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye helyettes szülő foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.

Helyettes szülőt keresnek kép

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ HELYETTES SZÜLŐ foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.
A foglalkoztatási jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
                        
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
A helyettes szülő saját háztartásában teljes körű ellátást biztosít a nála elhelyezett gyermek számára. Az ellátás biztosítását az elhelyezés ideje alatt köteles biztosítani (a vér szerinti szülő akadályoztatásának ideje alatt, legfeljebb 12+6 hónapra).
Illetmény és juttatások:
Az írásbeli megállapodás megkötése után a helyettes szülőt nevelési díj és külön ellátmány illeti meg.
                        
Pályázati feltételek:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítványigényléséről szóló igazolás elfogadható.

A foglalkoztatási jogviszony betölthetőségének időpontja: folyamatos.
A jelentkezések benyújtásának határideje: folyamatos.

További információt Csomortány Judit Réka Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység vezetője nyújt a 06-1-370-41-07 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1046 Budapest, Deák Ferenc utca 93.). 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: bizottság útján.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan.