Aktuális

A fejlesztés rövid távú célja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Homoktövis utcai bölcsőde gyermekjóléti szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése révén a gyermekek napközbeni ellátásának javítása, a demográfiai mutatókhoz való rugalmas alkalmazkodás. A bölcsőde kapacitásának bővítése által a túlterheltség csökkentése, valamint az ingyenes bölcsődei ellátás biztosítása minél szélesebb körben. A projekt keretében a bölcsőde csoportjainak száma további néggyel bővül, és férőhelyeinek száma eléri a 170 főt.

  • - Komplex akadálymentesítés szempontjainak megfelelőt épület (kiépített rámpák, lépcső- és küszöbmentes épület, Braille-írásos tájékoztató táblák, akadálymentes mosdó, stb.);
  • - Hosszú távra korszerű, energiatakarékos, akadálymentesített szociális ellátó intézmény jön létre;
  • - Megfelelés a növekvő gyermeklétszám által támasztott követelményeknek;

A fejlesztés legfőbb hatása, hogy a kapacitás bővítés eredményeképpen az ingyenes napközbeni ellátásban részesülők száma növekedik, így a szülők, elsősorban az anyák, hamarabb térhetnek vissza a munkahelyükre, aminek következtében a családok jövedelmi helyzete javul.