Legfrissebb Archívum
Jön, jön, jön!
Találkozzunk többször 2018-ban is
Egyre több az olyan reggel, amikor induláskor nem az esernyő, hanem a napszemüveg után kutatunk. Napról napra tovább van világos, és szívesebben vagyunk a szabadban. Szélsebesen közeleg a tavasz. Pár hét és elkezdődnek városunk szabadtéri rendezvényei is. Szinte minden hétvégén lesz alkalom a találkozásra.
Izzadjunk télen-nyáron!

Manapság már nem kell megvárnunk a napos, jó időt ahhoz, hogy egy hosszú hétvégét eltöltsünk itthon, belföldön, egy jó kis wellnessezéssel. Az úszó- és fürdőmedencék mellett ma már szinte minden szálloda, fürdőhely elengedhetetlen kelléke a szauna. Sőt a fitnesztermek nagy része is kínál már erre lehetőséget.
Kiránduljunk Újpesten!
Nem kell messzire menni
Ami mondjuk 20 évvel ezelőtt természetes volt, azt ma már szinte csak előre kidolgozott tervek, praktikumok, jól felépített, fegyelmezett életvezetés mellett lehet elérni. Friss levegő, elegendő mozgás, megfelelő táplálkozás, aktív közösségi élet, sok természet, minél kevesebb szobában gubbasztás.

Ajánlott videóÚjpesti sport -2- (2018.02.16.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9711515 alkalommal 6577012 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Gyámhivatal

Örökbefogadással kapcsolatos eljárások folyamata

Az örökbefogadhatónak nyilvánítási eljárás:
A gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető képviselője javaslatára, vagy az átmeneti nevelésbe vett gyermek gyámjának kérésére, gyermekjogi képviselő kezdeményezésére és hivatalból is indulhat.
Lehetőségünk van arra, hogy a szülői felügyeleti jog megszüntetése érdekében pert kezdeményezzünk.
Ha a szülő fél éven keresztül semmilyen formában nem tart kapcsolatot a gyermekkel, meghallgatjuk a szülőt, a gyermek gyámját, a gyermek gondozását ellátó nevelőszülőt és környezettanulmányt készítünk a szülő lakásán. Ha a szülő ismeretlen helyen távol van a meghallgatása miatt felkutatását meg kell kísérelni. A gyermekjóléti szolgálat véleményét is be kell szerezni, ha hivatalból indul az eljárás, vagy a gyermekjogi képviselő kezdeményezi. Nagyon gondosan kell eljárni. Az örökbe fogadhatóvá nyilvánítással egy időben a gyermek érdekében a szülő kapcsolattartási jogát korlátozzuk, vagy szüneteltetjük. A szüneteltetést hat hónapban állapítjuk meg.

Örökbefogadás előtti eljárás:
 
Az eljárás lefolytatásának az a célja, hogy megállapítsuk az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e az örökbefogadásra. A gyermekvédelmi szakszolgálatnál jelentkeznek, örökbefogadási szándékukról nyilatkoznak, tanfolyamot végeznek, alkalmassági vizsgálaton esnek át, biztosítják lakásukban a környezettanulmány elvégzését. A pszichológiai vizsgálat eredményét, a felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot és a javaslatot, az ügyfél kérelmével együtt kapjuk meg a területi gyermekvédelmi szakszolgálattól.
Ezt követően meghallgatjuk az örökbefogadni szándékozó személyt, környezettanulmányt végzünk lakásán, a háziorvosától igazolást kérünk, anyagi helyzetéről nyilatkoztatjuk, és szükség esetén egyéb iratokat kérünk, amennyiben alkalmassága megállapításához azt szükségesnek tartjuk. Az örökbefogadásra vonatkozó alkalmassági határozatot elkészítjük, amely 2 évig érvényes a jogerőre emelkedéstől számítva, és egy alkalommal további egy évre meghosszabbítható.
Abban az esetben ha elutasító határozatot hozunk, a jogerőre emelkedéstől számítva egy évig újabb eljárás nem indítható.
A gyámhivatalaz alkalmassági határozatot felülvizsgálja, ha az örökbefogadni szándékozó körülményeiben változás állt be.

Örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás:

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő kölcsönös kérelmére indul.
A gyermekvédelmi gondoskodás alatt lévő gyermek örökbefogadása titkos, őt eseti gondnok képviseli az eljárás folyamán, aki jogosult a gyermek nevében az örökbefogadás engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére.
Az örökbefogadásról a gyámhivatal a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül dönt.
Az örökbefogadás során vizsgáljuk az örökbefogadandó és az örökbefogadó életkora között fennálló különbséget. Abban az esetben ha házasságban él az örökbefogadó, a fiatalabb házastárs életkorát vesszük alapul. Szintén könnyítés ha testvérek örökbefogadására kerül sor az idősebb gyermek életkorát kell figyelembe venni.
Mielőtt a gyermeket az örökbe fogadni szándékozó személyhez kihelyezzük, az köteles az örökbefogadásra való alkalmasságát igazoló jogerős gyámhivatali határozatot becsatolni.
Házastárs, rokon általi örökbefogadás esetén a rokoni kapcsolatot igazolni kell, az örökbefogadási tanácsadáson való részvételt, alkalmasságát igazoló pszichológiai véleményt és háziorvosi igazolást az egészségi állapotáról.
A gyámhivatal feladata a gyermeket örökbefogadni szándékozókhoz való kihelyezése előtt környezettanulmányt végezni, a gyermek egészségi állapotáról, fejlődéséről beszerzi a háziorvosi- szakorvosi igazolást Három évnél idősebb gyermek esetén a személyiségre vonatkozó szakvéleményt is. Abban az esetben, ha az örökbefogadást nem állami szerv közvetíti a gyámhivatalnak kötelessége beszerezni a közvetítői tevékenységet igazoló iratot (működési engedélyt).
Az örökbefogadni szándékozó személy köteles becsatolni kérelméhez a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, három hónapnál nem régebbi születési- és házassági anyakönyvi kivonatot, és a gyámhivatal által szükségesnek tartott egyéb iratokat.
A gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a gyámhivatalnak kell beszerezni a gyermek 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonatát, a szülők halotti anyakönyvi másolatát (ha a gyermek szülei nem élnek), a szülői felügyeleti jogot megszüntető, vagy a szülő cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, illetve gyámrendelő határozatot, gondnokkirendelő határozatot, háziorvosi-, szakorvosi igazolást az örökbe fogadni szándékozó személy egészségi állapotáról, amennyiben az örökbefogadási eljárásban ezt indokoltnak tartja.
A gyámhivatal köteles meghallgatni az örökbefogadni szándékozó személyt, ha 14. életévét betöltötte, vagy 14 év alatti, de ítélőképessége birtokában van. A gyermek szülőjét, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogát nem szüntette meg, vagy a gyermeket a gyámhivatal nem nyilvánította örökbeadhatónak, vagy a szülő nem mondott le a gyermekéről.
A nyílt örökbefogadás esetén az örökbefogadót, a vérszerinti szülőt, és a korlátozottan cselekvőképes gyermeket együttesen kell meghallgatni. A nyilatkozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni, az örökbefogadás joghatásait az érintettekkel ismertetni kell. Az örökbefogadásra vonatkozó határozatot ezt követően készíti el a gyámhivatal.
A 6. életévét betöltött, vagy egészségileg károsodott gyermek esetében a gyámhivatal a szülő nyilatkozatát jóvá kell, hogy hagyja 60 napon belül.
Örökbefogadás felbontása:
Az örökbefogadás felbontása a gyámhivatal hatáskörébe tartozik akkor, ha az örökbefogadott kiskorú, vagy az örökbefogadást mindkét fél egyező akarattal kívánja felbontani.
A gyámhivatal azt vizsgálja, hogy az örökbefogadás felbontása a kiskorú érdekében áll-e? Az örökbefogadás felbontása esetén az örökbefogadott örökbefogadás előtti állapotát kell visszaállítani, beleértve ebbe az örökbefogadott leszármazóit is.

Tájékoztatás a vérszerinti szülő adatairól:

A 14. életévét betöltött gyermek vérszerinti szülője adatainak megismerése iránti kérelmét személyesen, törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is előterjesztheti.
A gyámhivatal meggyőződik, hogy a vérszerinti szülő adatainak kiadása nem áll-e a kiskorú gyermek érdekével ellentétben.
Kiskorú örökbefogadott esetében a tájékoztatás előtt a gyámhivatal meghallgatja a vérszerinti és az örökbefogadó szülőt, nagykorú örökbefogadott esetén csak a vérszerinti szülőt.
Jogszabályok: Csjt. 46-59 §, Gyer. 37-53§

Kiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütem

Kapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye