Legfrissebb Archívum
Jön, jön, jön!
Találkozzunk többször 2018-ban is
Egyre több az olyan reggel, amikor induláskor nem az esernyő, hanem a napszemüveg után kutatunk. Napról napra tovább van világos, és szívesebben vagyunk a szabadban. Szélsebesen közeleg a tavasz. Pár hét és elkezdődnek városunk szabadtéri rendezvényei is. Szinte minden hétvégén lesz alkalom a találkozásra.
Izzadjunk télen-nyáron!

Manapság már nem kell megvárnunk a napos, jó időt ahhoz, hogy egy hosszú hétvégét eltöltsünk itthon, belföldön, egy jó kis wellnessezéssel. Az úszó- és fürdőmedencék mellett ma már szinte minden szálloda, fürdőhely elengedhetetlen kelléke a szauna. Sőt a fitnesztermek nagy része is kínál már erre lehetőséget.
Kiránduljunk Újpesten!
Nem kell messzire menni
Ami mondjuk 20 évvel ezelőtt természetes volt, azt ma már szinte csak előre kidolgozott tervek, praktikumok, jól felépített, fegyelmezett életvezetés mellett lehet elérni. Friss levegő, elegendő mozgás, megfelelő táplálkozás, aktív közösségi élet, sok természet, minél kevesebb szobában gubbasztás.

Ajánlott videóKörkép -2- (2018.02.16.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9711501 alkalommal 6576999 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Lakásügyi Osztály

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása


PMH Lakásügyi Csoport
1042 István út 14
Telefon: 231-31-01/170, 176, 177-es mellékek


A támogatás mértéke 700.000 forint, egyösszegű és vissza nem térítendő. Egy házaspár a támogatást csak egy alkalommal veheti igénybe.

Feltételek:
A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatos támogatásban az a fiatal házaspár részesíthető, akiknél a házastársak mindegyike az Európai Unió tagállamainak állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező külföldi személy.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

Az egyik házastárs a kérelem benyújtását megelőzően az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással, így különösen külön-külön, vagy együttesen nincs és nem is volt beköltözhető lakásra tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati-, vagy bérleti joguk.

Nem tekinthető önálló lakásnak
- az olyan lakóingatlan, amelyben a kérelmezők tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy legalább 3 éve bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik,
- a magánszemélytől, illetve az államtól vagy valamely önkormányzattól piaci alapon bérelt lakás.

A házaspár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap.

A fiatal házaspár a lakást Újpesten építi, vagy vásárolja.

Az építendő, vagy vásárolandó lakás hasznos alapterülete legfeljebb a 80 m2 lehet, továbbá az építési költsége (vételára) nem haladhatja meg
- három vagy több gyermekes házaspár esetében a 20.000.000,-forintot,
- kétgyermekes házaspár esetében a 18.000.000,-forintot,
- egyéb esetekben a 16.000.000,-forintot.

A lakás a házastársak közös tulajdonába kerül.

A kérelmezők a rendelkezésükre álló pénzeszközöket, és az igénybe vehető szociálpolitikai támogatásokat az építés költségeinek, illetve a vételárnak a kiegyenlítésére felhasználják.

A lakás részletre történő vásárlása esetén - ide nem értve a pénzintézeti kölcsönt - a támogatás csak akkor nyújtható, ha a részletekben törlesztendő vételár-rész nem haladja meg a vételár 50 %-át.

A támogatás igényelhető:
1.) Magántulajdonú lakás építéséhez, ideértve:
* a tetőtér-beépítéssel
* emeletráépítéssel
* nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával önálló lakás építését is.
2.) Vagy lakás vásárlásához, ideértve:
* az értékesítés céljára épített, vagy építetett lakás, vagy
* magánszemélyektől, gazdálkodó szervezettől történő lakás, vagy
* az Önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához, ha az beköltözhetően és forgalmi értéken kerül eladásra.

Nem nyújtható a támogatás:
1.) Ha a kérelem a fent meghatározott feltételek bármelyikének nem felel meg.
2.) Ha a fiatal házaspár a lakást a házastársak egyikének hozzátartozójától (Ptk. 685. § b,) kívánja megvásárolni.

Eljárási szabályok:
A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
A polgármester határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
A fellebbezésről a Képviselő-testület a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján dönt.

A támogatás folyósítása:
1.) lakásvásárlás esetén a támogatás csak akkor folyósítható, ha a kérelmezők a vételár támogatással csökkentett teljes összegét már maradéktalanul megfizették. A vételár megfizetésével egy tekintet alá esik a pénzintézet kölcsön folyósításáról szóló kötelezettségvállalása.
A lakás részletre történő vásárlása esetén a támogatást a tartozása csökkentésére kell felhasználni, azt közvetlenül a részletfizetés jogosultjának kell folyósítani.
2.) Lakásépítés esetén a támogatás akkor folyósítható, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot meghaladja.

A támogatás kizárólag lakásépítésre és lakásvásárlásra használható fel.

A támogatás felhasználását a folyósítástól számított 90 napon belül lakásépítés esetén számlák, lakásvásárlás esetén a Földhivatal által iktatott adásvételi szerződés bemutatásával, vagy a tulajdonjognak a kérelmezők javára történő bejegyzését tanúsító tulajdoni lappal kell (lehet) igazolni.
Ha a kedvezményezett a támogatást nem a meghatározott célra használják fel a támogatás a Ptk. szerinti késedelmi kamataival növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.

A támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. (A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a Budapest IV. kerület, István út 15. alatt található meg.)

A nyomtatványon kérelmezőknek nyilatkozniuk kell:
a. személyi adatokról
b. más önkormányzattól nem kapnak ilyen támogatást
c. jelenlegi lakhatási körülményükről, ottlakásuk minőségéről, továbbá arról, hogy nem rendelkeznek, és korábban sem rendelkeztek önálló lakással,
d. jövedelmi és vagyoni helyzetükről, az igénybe vett egyéb támogatásokról és kölcsönökről (a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos havi nettó jövedelemről kell nyilatkozni)
e. a támogatás elbírálását illető egyéb lényeges körülményekről
f. arról, hogy igénylik-e a házasságkötésükről szóló anyakönyvi kivonat, illetve a szükséges tulajdoni lap másolat, valamint - amennyiben a házastársak nem az Európai Unió tagállamának állampolgárai - a letelepedési engedély más hatóságtól, megkeresés útján történő beszerzését az Önkormányzat részéről, vagy azt maguk kívánják csatolni.

A kérelemhez csatolni kell:
a. lakásvásárlás esetében a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést),
b. lakásépítés esetében az építés költségeit tartalmazó költségvetést és műszaki ellenőr nyilatkozatát az építkezés készültségi fokáról, valamint a jogerős és végrehajtható építési engedélyt, ha azt nem az Önkormányzat jegyzője adta ki,
c. a kérelmezők bejelentett lakcíme (lakóhelye és tartózkodási helye) szerinti lakás(ok) bérleti szerződését vagy tulajdoni lap másolatát, utóbbit akkor, ha a nyomtatványon úgy nyilatkoztak, hogy azt maguk kívánják csatolni,
d. a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben a nyomtatványon úgy nyilatkoztak, hogy azt maguk kívánják csatolni,
e. a kérelmezők valamely személyazonosításra alkalmas okmányának, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatát
f. igazolást a támogatás megállapítása szempontjából lényeges egyéb olyan adatokról, körülményekről, amelyek igazolását a kérelem elbírálásához a polgármester szükségesnek tartja.
Munkatársak

Harsányi Erzsébet
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző

harsanyie@ujpest.hu
231-3101/199


Madarászné Kanozsai Zsuzsanna
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző

kanozs@ujpest.hu
231-31-01/376


Pál Noémi
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző

paln@ujpest.hu
231-3101/170


Somodi Ingrid
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző
231-31-01/172


Tóth Boldizsár
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző

tothb@ujpest.hu
231-3101/177Letölthető dokumentumok
Kérelem a fiatal házasok első lakásvásárlását segítő támogatás igénybevételére  

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütem

Kapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye