Szervezeti egység neve Vezető E-mail cím
Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Titkárság Wintermantel Zsolt polgármester wintermantel.zsolt@ujpest.hu
Főépítész Iroda Szesztai György szesztaigy@ujpest.hu
Sajtó- és médiakapcsolatok
Népjóléti Alpolgármesteri Titkárság Nagy István alpolgármester nagyi@ujpest.hu
Gazdasági, Oktatási és Kultúrális Alpolgármesteri Titkárság Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester mszabolcs@ujpest.hu
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai
Alpolgármesteri Titkárság
Rádi Attila alpolgármester radi.attila@ujpest.hu
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Alpolgármesteri Titkárság
Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester zsigmond.barna@ujpest.hu
Jegyzői Kabinet Belső ellenőr Szücsné Fábián Éva szucsne@ujpest.hu
Jegyzői Titkárság Dr. Tahon Róbert jegyző tahonr@ujpest.hu
dr. Varga Zalán aljegyző vargaz@ujpest.hu
Gondnokság Szilágyi Arnold gond. vezető gondnoksag@ujpest.hu
szilagyiar@ujpest.hu
Igazgatási Főosztály
Márkus Erzsébet főosztályvezető
Általános Igazgatási Osztály Mike Józsefné osztályvezető MikeJ@ujpest.hu
Anyakönyvi Osztály Keszthelyi Ilona osztályvezető keszthic@ujpest.hu
Építésigazgatási Osztály Márkus Erzsébet főosztályvezető epitesigazgatas@ujpest.hu
Ügyviteli Osztály Szilas Tímea osztályvezető ugyviteli.oszt@ujpest.hu
szilast@ujpest.hu
Emberi Erőforrás Főosztály Személyügyi Osztály Zajzon-Veres Szilvia osztályvezető zajzon.szilvia@ujpest.hu
Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály Kóródi Mariann osztályvezető ifjusag@ujpest.hu
Gazdasági Főosztály
Kassai Lóránt gazdasági főosztályvezető
Költségvetési Osztály Hudák Edina osztályvezető hudak.edina@ujpest.hu
Pénzügyi és Számviteli Osztály Csukás Tímea osztályvezető CsukasT@ujpest.hu
Adóigazgatási Osztály T. Kovács Beáta osztályvezető adougyek@ujpest.hu
tkovacsb@ujpest.hu
Vagyongazdálkodási Osztály Kassai Lóránt osztályvezető kassail@ujpest.hu
Szociális Főosztály
dr. Mihályi Zsolt Apor főosztályvezető
Szociális Osztály dr. Polaneczki-Láplár Katalin osztályvezető PolaneczkiK@ujpest.hu
Lakásügyi Osztály dr. Mihályi Zsolt Apor főosztályvezető lakas.osztaly@ujpest.hu
MihalyiZs@ujpest.hu
Városüzemeltetési Főosztály
Szabó Zsolt főosztályvezető
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály Gerstayer János osztályvezető GerstmayerJ@ujpest.hu
Informatikai Osztály Varga Gábor osztályvezető VargaG@ujpest.hu
Újpesti Önkormányzati Rendészet Cserna Sándor osztályvezető csernas@ujpest.hu
Közhasznú Foglalkoztatási Osztály Török Gábor osztályvezető TorokG@ujpest.hu

2018. január 16.