Aktuális

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat az Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel konzorciumban uniós támogatást nyert az Új Széchényi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának "Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés" tárgyú "Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten" című pályázat keretében. A Pályázat célja az Újpesten élő, tanuló gyermekek és felnőttek áldozattá válásának megelőzése, továbbá a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele.

Újpest Önkormányzata az áldozattá válás megelőzése, az áldozatvédelem, a bűnmegelőzés és közbiztonság területén több éves tapasztalattal rendelkezik. A projekt az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel közös együttműködés keretében valósul meg.

A kitűzött cél egy olyan képzési program megvalósítása, amely a potenciális áldozatok környezetében élőket, valamint a velük foglalkozó személyeket érzékennyé teszi, megismerteti velük a beavatkozás módjait, lehetőségeit. Áldozatsegítő projektünk keretében a résztvevői kör kommunikációs és érzékenyítő, valamint meditációs tréningen vesz részt, amely saját élményekre épülő, szituációs gyakorlatokon keresztül készíti fel a rendészet különböző területein, az oktatási intézményekben, valamint a szociális gondozásban, hálózatban dolgozó munkatársakat az áldozattá vált személyeknek nyújtandó segítség módjairól, eszköztáráról.

Létrehozunk egy áldozatsegítő tanácsadó programot, amely segítséget nyújt az áldozattá válás által okozott trauma feldolgozásához, valamint felkészíti a személyt a másodlagos, illetve az ismételt áldozattá válás elkerülésére.

A projekt része tájékoztató kiadványok, filmek, lakossági fórumok és egyéb rendezvények tartása.

Célunk továbbá az Újpesten felmerülő konfliktusok erőszakmentes megoldási módszereinek elterjesztése, illetve ez által a biztonságérzet növelése, az áldozattá válás megelőzése.

A projekt hosszú távú célja, hogy létrejöjjön egy olyan áldozatsegítő hálózat, amely a teljes beavatkozási területet felöleli, melyben együttműködnek az állami szervek, a civil szervezetek és az állampolgárok.