Újpest Kertváros KÉSZ véleményeztetés

Újpest Polgármestere ezúton is értesíti Önöket, hogy Újpest Kertváros városrész KÉSZ a megváltozott építésügyi, valamint terület- és településrendezési törvényi és jogszabályi környezethez igazítva elkészült. A kerület hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2016. januárjában megkezdődött tárgyi terület vonatkozásában az előzetes partnerség megindításával.

Újpest Kertváros KÉSZ véleményeztetés kép

A tervezők, a C.D.C. – Aczél Konzorcium elkészítette Újpest Kertváros KÉSZ alátámasztó – vizsgálati és elemző munkarészeit, majd a tervezés folytatásaként elkészítették a terv alátámasztó javaslati és jóváhagyandó munkarészeit. A tervezeteket első körben a hivatal szakmai szempontból véleményezte, és az így véglegesített dokumentumokban foglaltakat a lakosokkal, partnerekkel, és a Tervtanács tagjaival 2016. december 12-i nyilvános fórum keretében tervezők ismertették.

Az egyeztetések alapján véglegesített, jelen véleményeztetésre megküldött terveket a Képviselő-testület 2017. február 1-i ülésén megtárgyalta, Újpest Kertváros Kerületi Építési Szabályzata alátámasztó javaslati és jóváhagyandó munkarészeinek dokumentumait, és 19/2017.(II.1.) határozatában az abban foglaltakkal egyetértett, a terv véleményeztetési eljárásra való alkalmasságát megállapította.

Az Újpest Kertváros Kerületi Építési Szabályzatának véleményeztetési anyagai, valamint az előzmény iratok innen elérhetőek.

Kérem, hogy amennyiben Ön/Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeit, akkor ismerjék meg az elkészült, véleményeztetésre bocsájtott anyagokban foglaltakat, és küldjék meg azzal kapcsolatos közösségi javaslataikat, észrevételeiket az alábbi címek bármelyikén:

E-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu

postacím: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda

A véleményeztetéssel és a jóváhagyással kapcsolatos bővebb információk, aktuális érdekességek a Főépítészi Iroda oldalán megtekinthetőek.