Legfrissebb Archívum
Helyettes szülőt keresnek

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye helyettes szülő foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.
„Tényleg itt vagyunk”

Szépen felújított lakásba költözhetett novemberben egy háromtagú, rászoruló család az újpesti önkormányzat, a Habitat for Humanity, és az egyik legnagyobb Magyarországon működő nemzetközi kereskedelmi vállalat segítségével. Meglátogattuk Adriennt és két gyermekét, megnéztük, hogy érzik magukat új lakásukban, és miként töltik az első igazi, közös karácsonyukat.
Átadták az Arany Horgony-díjakat

Az Újpesti Városvédő Egyesület által 1995-ben alapított Arany Horgony-díjat minden második évben adják át azoknak, akik sokat tettek Újpest múltjának kutatása, bemutatása, a helyismeret oktatása, a város épített és természeti környezetének megóvása és szellemi örökségének ápolása területén.

Ajánlott videóÚjpesti sport -1- (2017.12.08.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9425762 alkalommal 6368411 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Adóigazgatási Osztály

Építményadó

Tárgya:
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban építmény) valamennyi helyisége, annak rendeltetése illetőleg hasznosításától függetlenül.

Alanya:
Az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa. Ha az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya. Több tulajdonos az adóalanyiság átvállalásáról megállapodást nyújthat be az Adóhatóságnak, ennek hiányában a tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Az adókötelezettség a tulajdonjog / vagyoni értékű jog megszerzését - új építmény esetében a használatbavételi engedély / fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az építményadó alapja:
Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990 évi C. tv. (Htv.) alapján: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként - a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

Mentes továbbá az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére, a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Műemlék felújításához kapcsolódó adómentesség
Ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a felújításra 2008.január 1.-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

Mentes az építményadó alól az építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3.§ alapján a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Amennyiben a lakás csak részben áll magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában, úgy a mentesség csak a magánszemély(ek) tulajdoni illetőségére vonatkozik. Az adózónak nem kell bevallást, illetve nyilatkozatot tennie azon lakástulajdona után, amely az (1) bekezdés alapján mentes az építményadó alól.
Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg.

Az adó mértéke:

2012 évben
- 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény után: 1.328.-Ft / m2 / év
- 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében: 1.636.-Ft/ m2/ év az egész építmény vonatkozásában
- magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló (garázs) 456,-Ft / m2 / év
- hatnál több gépjármű elhelyezésére szolgáló teremgarázs esetében 230,-Ft / m2 / év

2013 évben
- 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény után: 1.380.-Ft / m2 / év
- 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében: 1.700.-Ft/ m2/ év az egész építmény vonatkozásában
- magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló (garázs) 474,-Ft / m2 / év
- hatnál több gépjármű elhelyezésére szolgáló teremgarázs esetében 239,-Ft / m2 / év

2014 évben
- 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény után: 1.458.-Ft / m2 / év
- 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében: 1.796.-Ft/ m2/ év az egész építmény vonatkozásában
- magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló (garázs) 501,-Ft / m2 / év
- hatnál több gépjármű elhelyezésére szolgáló teremgarázs esetében 252,-Ft / m2 / év

2015 évben
- 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény után: 1.483.-Ft / m2 / év
- 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében: 1.827.-Ft/ m2/ év az egész építmény vonatkozásában
- magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló (garázs) 510,-Ft / m2 / év
- hatnál több gépjármű elhelyezésére szolgáló teremgarázs esetében 256,-Ft / m2 / év

2016. január 1.-től jelenleg is
- 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény után: 1.587.-Ft / m2 / év
- 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében: 1.842.-Ft/ m2/ év az egész építmény vonatkozásában
- magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló (garázs) 614,-Ft / m2 / év
- hatnál több gépjármű elhelyezésére szolgáló teremgarázs esetében 360,-Ft / m2 / év

Építményadóról szóló rendeletek:
Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatósága által kezelt beszedési számlák
Munkatársak

Fejesné Zobolyák Hajnalka
Adóigazgatási Osztály, ügyintéző
231-32-42, 231-3101/309


Fodorné Bódi Éva
Adóigazgatási Osztály, ügyintéző
231-3243, 231-3101/138


Horváth Emőke
Adóigazgatási Osztály, ügyintéző
231-3242, 231-3101/310


Sík Sándor
Adóigazgatási Osztály, ügyintéző
231-32-39; 231-3101/129Letölthető dokumentumok
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról  

Az A jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához nem magánszemélyek részére  

A B jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához  

Bevallás az építményadóról (Kizárólag az „A” és/vagy a „B” betétlappal együtt érvényes!)  

Kiegészítő lap ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet  

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó BabákKapcsolatok