Legfrissebb Archívum
Jön, jön, jön!
Találkozzunk többször 2018-ban is
Egyre több az olyan reggel, amikor induláskor nem az esernyő, hanem a napszemüveg után kutatunk. Napról napra tovább van világos, és szívesebben vagyunk a szabadban. Szélsebesen közeleg a tavasz. Pár hét és elkezdődnek városunk szabadtéri rendezvényei is. Szinte minden hétvégén lesz alkalom a találkozásra.
MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRA

Az országgyűlési választásokra mozgóurna igényelhető az alábbiak szerint.
Kéktúrán a Könyves

A Magyar Televízió 1981-ben mutatta be Rockenbauer Pál legendás, „Másfél millió lépés Magyarországon” című természetjáró filmsorozatát. Akkor, fiatal nézőként figyelve az epizódokat, az egyes túraszakaszokat, teljesen magával ragadott ez a vállalkozás, végiggyalogolni az 1128 kilométer hosszú távot.

Ajánlott videóKörkép -3- (2018.03.09.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9812305 alkalommal 6648014 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Adóigazgatási Osztály

Adóigazolás, illeték, méltányossági eljárás, túlfizetés

Eljárási illetékek ügytípusonként:
  • Magánszemély esetében az I. fokú adóhatósági eljárás illetékmentes.
  • 2016. 01.01.-től az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.
  • A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.
  • A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.
  • Az illeték összegét banki átutalással, vagy az Adóigazgatási Osztályon beszerezhető készpénz-átutalási megbízás útján Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat 12010422-00113549-00100000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési számlára kell megfizetni az eljárás kezdeményezését megelőzően. Illetékbélyeg - a másolati illeték kivételével - nem használható fel! A másolati, kivonati illeték összege oldalanként 100.-Ft. Ezt az illetéket illetékbélyegben kell leróni!

Adóigazolás

A hatósági igazolás kiadásához - a kérelmen és az eljárási illeték megfizetésén túl - az alábbiak szükségesek:

Magánszemélyeknek: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya

Meghatalmazott esetén: meghatalmazás és a meghatalmazott azonosítására szolgáló dokumentum (pl. személyi, lakcímkártya)

Cégeknek: aláírási címpéldány, cégkivonat, bélyegző, adószám

Vállalkozóknak: vállalkozói engedély, ha még nincs a kiváltás megkezdéséről szóló dokumentum, adószám

Nonprofit szervezetek illetékmentességéhez nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.


Méltányossági eljárás

Adózás rendjéről szóló 2033. évi XCII. törvény 133.§ és 134.§

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
  • a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
  • átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az előzőek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

Adómérséklés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a magánszemélyen túl más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Túlfizetés visszaigénylése

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak az adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adófolyószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adószámlára számolja el. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatósága által kezelt beszedési számlák

Letölthető dokumentumok
Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához  

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához  

Hatósági kérelem  

Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához  

Túlfizetésről rendelkező nyomtatvány  

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütem

Kapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye