Legfrissebb Archívum
Helyettes szülőt keresnek

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye helyettes szülő foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.
„Tényleg itt vagyunk”

Szépen felújított lakásba költözhetett novemberben egy háromtagú, rászoruló család az újpesti önkormányzat, a Habitat for Humanity, és az egyik legnagyobb Magyarországon működő nemzetközi kereskedelmi vállalat segítségével. Meglátogattuk Adriennt és két gyermekét, megnéztük, hogy érzik magukat új lakásukban, és miként töltik az első igazi, közös karácsonyukat.
Átadták az Arany Horgony-díjakat

Az Újpesti Városvédő Egyesület által 1995-ben alapított Arany Horgony-díjat minden második évben adják át azoknak, akik sokat tettek Újpest múltjának kutatása, bemutatása, a helyismeret oktatása, a város épített és természeti környezetének megóvása és szellemi örökségének ápolása területén.
Adományért ajándék, szeretetért hála!

A Karácsonyi Vásárban található az Újpesti Cseriti hatalmas adventi naptára, amelyben értékes ajándékok lapulnak az adományozók számára.
Dajkát keresnek

A Karinthy Frigyes Óvoda dajkát keres.

Ajánlott videóKörkép -1- (2017.12.08.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9423149 alkalommal 6366449 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Anyakönyvi Osztály

Egyszerűsített honosítási eljárás

2013. március 1-jétől honosítási kérelmet csak a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainál lehet benyújtani. Csak a járási hivatal székhelyén, továbbá olyan járási hivatalban, ahol okmányiroda működik.

Megváltoztak a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok is.

A nyomtatványokat az egyszerűsített honosítás honlapjáról (www.allampolgarsag.gov.hu) lehet letölteni.

Egyszerűsített, kedvezményes honosítási eljárást kérhet:

a Magyarországon élő (függetlenül az itt tartózkodás időtartamától és jogcímétől), a szomszédos államokban élő és a nyugat-európai, tengeren túli kérelmező egyaránt.

Nem kell igazolni a lakhatás és megélhetés feltételeit (az itt élőnek sem). Alkotmányos alapismeretből sem kell vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelvtudás.

Az állampolgársági kérelmet benyújtani csak személyesen lehet. Korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő terjesztheti elő a kérelmet.

Kedvezményes honosításra az a személy jogosult, aki a következő (együttes) feltételeknek maradéktalanul megfelel:
 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását (a magyarországi származás "valószínűsítése" csak a csángókra vonatkozik),
 • magyar nyelvtudását igazolja,
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

2013.március 1-jétől kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár is, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született.
Az öt vagy tíz év megléte nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás. Elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs.


Ebben az esetben is feltétel, hogy a kérelmező:
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
 • magyar nyelvtudását igazolja.

Az egykori magyar állampolgárság igazolására elfogadható okiratok:
 • állami vagy egyházi anyakönyvből kiállított születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat,
 • egykori állampolgársági bizonyítvány,
 • honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat,
 • névváltoztatási okirat,
 • korabeli magyar katona- vagy zsoldkönyv,
 • magyarországi kárpótlási határozat,
 • útlevél,
 • személyi igazolvány,
 • munka- vagy cselédkönyv,
 • lakcímbejelentő lap,
 • illetőségi bizonyítvány.

A magyarországi származás valószínűsítésére elfogadható okiratok:

(Kizárólag a csángókra vonatkozik, akiknél teljes mértékben kizárt a felmenők egykori magyar állampolgárságának igazolása).
 • saját, vagy felmenőik anyakönyvi okmánya, amelyből a családi név és a születési hely alapján valószínűsíthető a magyarországi származás. A valószínűsítést elősegítheti még:
 • magyar iskolalátogatási igazolás,
 • római katolikus egyházhoz tartozást igazoló dokumentum.

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsoltat, azaz a családi ág végig követhető legyen!

(Aki olyan területen született, amely 1938 és 1945 között Magyarországhoz tartozott, arról vélelmezhető, hogy volt ebben az időszakban magyar állampolgár. Például, ha valaki 1931-ben Kolozsváron született, az volt magyar állampolgár, tehát ilyen esetekben a leszármazást nem kell 1921-ig visszavezetni).

1938 és 1945 közötti területváltozások:
Trianoni békeszerződéssel elcsatolt területek 1921. július 26.
Bécsi döntések
A Magyarországhoz való visszacsatolás időpontja
Az utódállam A bécsi döntések 1945. január 20 ai hatállyal érvénytelenné váltak
Szlovák területek (Felvidék) 1921. július 26-tól Csehszlovákia
Csehszlovákia déli része (1939. évi 2.200 M.E. rendelet)
1938. november 2.
1945. január 20-tól Csehszlovákia
Kárpátalja 1921. július 26-tól Csehszlovákia
Kárpátalja (Csehszlovákia) (1939: VI. tv.)
1939. március 15.
1945. január 20-tól Szovjetunió
Erdély 1921. július 26-tól Románia
Észak-Erdély (Románia) (1940: XXVI. tv.)
1940. augusztus 30.
1945. január 20-tól Románia
Délvidék 1921. július 26-tól Jugoszlávia
Délvidék (Jugoszlávia) (1941: XX. tv.)
1941. április 11.
1945. január 20-tól Jugoszlávia


A kérelemhez mellékelni kell még:
 • 1 db igazolványképet (külföldön élő kérelmezők esetében),
 • 2 db igazolványképet (magyarországi lakóhellyel rendelkezők esetében),
 • személyi igazolvány kiállításához szükséges adatlapot (csak magyarországi lakóhellyel rendelkezők).

A kérelemhez eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni a saját születési és családi állapotot igazoló okiratot.
A magyar származást igazoló eredeti vagy hiteles másolatban bemutatott iratokról az átvevő ügyintéző másolatot készít és azt továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felé.

Névmódosítási kérelem 2013. március 1-től a honosítási kérelem részét képezi.

A kérelem arra nyújt lehetőséget, hogy a kérelmező a magyar állampolgárság megszerzésével együtt:
 • visszanyerje saját, vagy felmenői egykori magyar családi nevét,
 • a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemre utaló végződést a nevéből elhagyja,
 • utónevének magyar megfelelőjét kérje.
 • elhalt anyja utónevének magyar nyelven történő anyakönyvezését

A magyar nyelvtől és névviseléstől idegen névelem (pl. az egyes szláv nyelvekben - orosz, ukrán, belorusz - szokásos apai név) vagy nemre utaló végződés (-ová, -a) elhagyható a névmódosítás keretében.

A külföldön anyakönyvezett utónév magyar megfelelőjeként csak a Magyar Tudományos Akadémia által elismert utónévkönyvben megjelölt utónév fogadható el.
A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével lép hatályba.

Fordítás és hitelesítés:

A Magyarország területén hiteles fordítást, fordításhitelesítést, idegen nyelvű okiratról hiteles másolatot az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) készíthet. Cím: Budapest, VI. Bajza u. 52.

Az egyszerűsített honosításukat kérelmezők magyar állampolgárság megszerzésének elősegítése érdekében az OFFI Zrt az anyakönyvi kivonatok magyar nyelvre történő hiteles fordítását egységes 3500 Ft + áfa fordítási díjért vállalja.
Az elkészített fordításról az ügyfél kérésére hiteles másolatot készít, amelynek kedvezményes díja másolatonként egységesen 1000 Ft + áfa.

Az okiratok fordítását alapesetben 5 munkanap alatt készíti el, ennél rövidebb vállalási idő mellett 100%-os sürgősségi pótdíjat kell fizetni.

Az OFFI Zrt. az ügyfél kérelme alapján vállalja az általa lefordított okiratok díjmentes záradékkal történő ellátását, amelyben feltünteti azt a magyar nevet, amely az ügyfél részére névmódosítási eljárásban a benyújtott okiratok alapján megadható.

Hiteles fordításnak elfogadható a fordítás, ha annak készítésére feljogosított külföldi hatóság, szerv vagy személy (bírósági tolmács, közjegyző) készítette, amelynek országával az okiratok kölcsönös elfogadását jogsegélyegyezmény vagy viszonossági gyakorlat biztosítja.

A hazai anyakönyvezés:

A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének) bejegyzése egy központi anyakönyvbe.

A hazai anyakönyvezés alapirata lesz a külföldi születési, és házassági anyakönyvi kivonat, illetve a házassági esetleges megszűnését igazoló okirat, így azok a magyar állampolgárság megszerzése után is a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal irattárában maradnak.

A magyar nyelvtudás ellenőrzése a kérelem átvételekor történik.

Az eljárási határidő 3 hónap, de ebbe az időtartamba nem számít bele:
 • a hiánypótlásra felhívástól, annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama (amikor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik),
 • az állampolgárságot érintő adat vagy okirat más hatóságtól történő beszerzése,
 • a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama.
Tényleges választ a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után lehet várni.

Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az egyszerűsített eljárásban továbbra is kedvezményesen honosított vagy visszahonosított személy által a kérelem benyújtásakor megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője előtt történik.

Az állampolgársági eskü időpontjáról az anyakönyvvezető értesíti a honosított személyt.

2013. március 1-jétől megszűnik az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére nyitva álló határidő meghosszabbításának lehetősége, azt az eskü letételére való felhívás közlésétől számított egy éven belül (jogvesztő határidő) kell letenni!

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

A honosított magyar állampolgárokat az anyakönyvvezető látja el magyar okmányokkal.

Személyi igazolványt csak a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező honosított vagy visszahonosított személy kaphat.

Külföldi lakóhellyel rendelkező honosítottak lakcímet és személyi azonosítószámot igazoló hatósági igazolványt kapnak.

Magyar útlevél nem jár automatikusan a magyar állampolgárság megszerzésével. A magyar útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság. Az útlevelet külön eljárásban kell igényelni, ha a kérelmező letette az állampolgársági esküt és megkapta a honosítási okiratot.
 


Letölthető dokumentumok
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó BabákKapcsolatok