Legfrissebb Archívum
Jön, jön, jön!
Találkozzunk többször 2018-ban is
Egyre több az olyan reggel, amikor induláskor nem az esernyő, hanem a napszemüveg után kutatunk. Napról napra tovább van világos, és szívesebben vagyunk a szabadban. Szélsebesen közeleg a tavasz. Pár hét és elkezdődnek városunk szabadtéri rendezvényei is. Szinte minden hétvégén lesz alkalom a találkozásra.
MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRA

Az országgyűlési választásokra mozgóurna igényelhető az alábbiak szerint.
Kéktúrán a Könyves

A Magyar Televízió 1981-ben mutatta be Rockenbauer Pál legendás, „Másfél millió lépés Magyarországon” című természetjáró filmsorozatát. Akkor, fiatal nézőként figyelve az epizódokat, az egyes túraszakaszokat, teljesen magával ragadott ez a vállalkozás, végiggyalogolni az 1128 kilométer hosszú távot.
Színes köretek sütve, főzve

A vegyesen készített köretekkel tudjuk színesíteni az ételeket. A változatosságot is jobban kihasználhatjuk, ízlésünknek megfelelően. Lettner Annamária tippjei.
HOMOKTÖVIS ÉLŐHELYKEZELÉS ÚJPESTEN

A védett homoktöviscserje újpesti élőhelyének fennmaradása érdekében fontos feladatunk a terület rendszeres kezelése.

Ajánlott videóKörkép -2- (2018.03.09.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9812302 alkalommal 6648012 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Anyakönyvi Osztály

Egyszerűsített honosítási eljárás

2013. március 1-jétől honosítási kérelmet csak a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainál lehet benyújtani. Csak a járási hivatal székhelyén, továbbá olyan járási hivatalban, ahol okmányiroda működik.

Megváltoztak a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok is.

A nyomtatványokat az egyszerűsített honosítás honlapjáról (www.allampolgarsag.gov.hu) lehet letölteni.

Egyszerűsített, kedvezményes honosítási eljárást kérhet:

a Magyarországon élő (függetlenül az itt tartózkodás időtartamától és jogcímétől), a szomszédos államokban élő és a nyugat-európai, tengeren túli kérelmező egyaránt.

Nem kell igazolni a lakhatás és megélhetés feltételeit (az itt élőnek sem). Alkotmányos alapismeretből sem kell vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelvtudás.

Az állampolgársági kérelmet benyújtani csak személyesen lehet. Korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő terjesztheti elő a kérelmet.

Kedvezményes honosításra az a személy jogosult, aki a következő (együttes) feltételeknek maradéktalanul megfelel:
 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását (a magyarországi származás "valószínűsítése" csak a csángókra vonatkozik),
 • magyar nyelvtudását igazolja,
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

2013.március 1-jétől kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár is, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született.
Az öt vagy tíz év megléte nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás. Elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs.


Ebben az esetben is feltétel, hogy a kérelmező:
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
 • magyar nyelvtudását igazolja.

Az egykori magyar állampolgárság igazolására elfogadható okiratok:
 • állami vagy egyházi anyakönyvből kiállított születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat,
 • egykori állampolgársági bizonyítvány,
 • honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat,
 • névváltoztatási okirat,
 • korabeli magyar katona- vagy zsoldkönyv,
 • magyarországi kárpótlási határozat,
 • útlevél,
 • személyi igazolvány,
 • munka- vagy cselédkönyv,
 • lakcímbejelentő lap,
 • illetőségi bizonyítvány.

A magyarországi származás valószínűsítésére elfogadható okiratok:

(Kizárólag a csángókra vonatkozik, akiknél teljes mértékben kizárt a felmenők egykori magyar állampolgárságának igazolása).
 • saját, vagy felmenőik anyakönyvi okmánya, amelyből a családi név és a születési hely alapján valószínűsíthető a magyarországi származás. A valószínűsítést elősegítheti még:
 • magyar iskolalátogatási igazolás,
 • római katolikus egyházhoz tartozást igazoló dokumentum.

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsoltat, azaz a családi ág végig követhető legyen!

(Aki olyan területen született, amely 1938 és 1945 között Magyarországhoz tartozott, arról vélelmezhető, hogy volt ebben az időszakban magyar állampolgár. Például, ha valaki 1931-ben Kolozsváron született, az volt magyar állampolgár, tehát ilyen esetekben a leszármazást nem kell 1921-ig visszavezetni).

1938 és 1945 közötti területváltozások:
Trianoni békeszerződéssel elcsatolt területek 1921. július 26.
Bécsi döntések
A Magyarországhoz való visszacsatolás időpontja
Az utódállam A bécsi döntések 1945. január 20 ai hatállyal érvénytelenné váltak
Szlovák területek (Felvidék) 1921. július 26-tól Csehszlovákia
Csehszlovákia déli része (1939. évi 2.200 M.E. rendelet)
1938. november 2.
1945. január 20-tól Csehszlovákia
Kárpátalja 1921. július 26-tól Csehszlovákia
Kárpátalja (Csehszlovákia) (1939: VI. tv.)
1939. március 15.
1945. január 20-tól Szovjetunió
Erdély 1921. július 26-tól Románia
Észak-Erdély (Románia) (1940: XXVI. tv.)
1940. augusztus 30.
1945. január 20-tól Románia
Délvidék 1921. július 26-tól Jugoszlávia
Délvidék (Jugoszlávia) (1941: XX. tv.)
1941. április 11.
1945. január 20-tól Jugoszlávia


A kérelemhez mellékelni kell még:
 • 1 db igazolványképet (külföldön élő kérelmezők esetében),
 • 2 db igazolványképet (magyarországi lakóhellyel rendelkezők esetében),
 • személyi igazolvány kiállításához szükséges adatlapot (csak magyarországi lakóhellyel rendelkezők).

A kérelemhez eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni a saját születési és családi állapotot igazoló okiratot.
A magyar származást igazoló eredeti vagy hiteles másolatban bemutatott iratokról az átvevő ügyintéző másolatot készít és azt továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felé.

Névmódosítási kérelem 2013. március 1-től a honosítási kérelem részét képezi.

A kérelem arra nyújt lehetőséget, hogy a kérelmező a magyar állampolgárság megszerzésével együtt:
 • visszanyerje saját, vagy felmenői egykori magyar családi nevét,
 • a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemre utaló végződést a nevéből elhagyja,
 • utónevének magyar megfelelőjét kérje.
 • elhalt anyja utónevének magyar nyelven történő anyakönyvezését

A magyar nyelvtől és névviseléstől idegen névelem (pl. az egyes szláv nyelvekben - orosz, ukrán, belorusz - szokásos apai név) vagy nemre utaló végződés (-ová, -a) elhagyható a névmódosítás keretében.

A külföldön anyakönyvezett utónév magyar megfelelőjeként csak a Magyar Tudományos Akadémia által elismert utónévkönyvben megjelölt utónév fogadható el.
A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével lép hatályba.

Fordítás és hitelesítés:

A Magyarország területén hiteles fordítást, fordításhitelesítést, idegen nyelvű okiratról hiteles másolatot az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) készíthet. Cím: Budapest, VI. Bajza u. 52.

Az egyszerűsített honosításukat kérelmezők magyar állampolgárság megszerzésének elősegítése érdekében az OFFI Zrt az anyakönyvi kivonatok magyar nyelvre történő hiteles fordítását egységes 3500 Ft + áfa fordítási díjért vállalja.
Az elkészített fordításról az ügyfél kérésére hiteles másolatot készít, amelynek kedvezményes díja másolatonként egységesen 1000 Ft + áfa.

Az okiratok fordítását alapesetben 5 munkanap alatt készíti el, ennél rövidebb vállalási idő mellett 100%-os sürgősségi pótdíjat kell fizetni.

Az OFFI Zrt. az ügyfél kérelme alapján vállalja az általa lefordított okiratok díjmentes záradékkal történő ellátását, amelyben feltünteti azt a magyar nevet, amely az ügyfél részére névmódosítási eljárásban a benyújtott okiratok alapján megadható.

Hiteles fordításnak elfogadható a fordítás, ha annak készítésére feljogosított külföldi hatóság, szerv vagy személy (bírósági tolmács, közjegyző) készítette, amelynek országával az okiratok kölcsönös elfogadását jogsegélyegyezmény vagy viszonossági gyakorlat biztosítja.

A hazai anyakönyvezés:

A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének) bejegyzése egy központi anyakönyvbe.

A hazai anyakönyvezés alapirata lesz a külföldi születési, és házassági anyakönyvi kivonat, illetve a házassági esetleges megszűnését igazoló okirat, így azok a magyar állampolgárság megszerzése után is a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal irattárában maradnak.

A magyar nyelvtudás ellenőrzése a kérelem átvételekor történik.

Az eljárási határidő 3 hónap, de ebbe az időtartamba nem számít bele:
 • a hiánypótlásra felhívástól, annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama (amikor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik),
 • az állampolgárságot érintő adat vagy okirat más hatóságtól történő beszerzése,
 • a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama.
Tényleges választ a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után lehet várni.

Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az egyszerűsített eljárásban továbbra is kedvezményesen honosított vagy visszahonosított személy által a kérelem benyújtásakor megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője előtt történik.

Az állampolgársági eskü időpontjáról az anyakönyvvezető értesíti a honosított személyt.

2013. március 1-jétől megszűnik az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére nyitva álló határidő meghosszabbításának lehetősége, azt az eskü letételére való felhívás közlésétől számított egy éven belül (jogvesztő határidő) kell letenni!

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

A honosított magyar állampolgárokat az anyakönyvvezető látja el magyar okmányokkal.

Személyi igazolványt csak a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező honosított vagy visszahonosított személy kaphat.

Külföldi lakóhellyel rendelkező honosítottak lakcímet és személyi azonosítószámot igazoló hatósági igazolványt kapnak.

Magyar útlevél nem jár automatikusan a magyar állampolgárság megszerzésével. A magyar útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság. Az útlevelet külön eljárásban kell igényelni, ha a kérelmező letette az állampolgársági esküt és megkapta a honosítási okiratot.
 


Letölthető dokumentumok
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütem

Kapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye