Legfrissebb Archívum
Jön, jön, jön!
Találkozzunk többször 2018-ban is
Egyre több az olyan reggel, amikor induláskor nem az esernyő, hanem a napszemüveg után kutatunk. Napról napra tovább van világos, és szívesebben vagyunk a szabadban. Szélsebesen közeleg a tavasz. Pár hét és elkezdődnek városunk szabadtéri rendezvényei is. Szinte minden hétvégén lesz alkalom a találkozásra.
Hétvégén újra havazás várható

Vasárnapra virradóan általában -7, -13 fok valószínű, de a vastag hóval borított, gyengén felhős, szélvédett tájakon ekkor már -15 fok alá hűlhet a levegő.
Értékes olajok a konyhában

Manapság elvesztettük azt a képességünket, hogy a hasznos és káros zsiradékot megkülönböztessük, holott óriási különbség van köztük, és ez az egészségi állapotunkat is befolyásolja.

Ajánlott videóKörkép -5- (2018.02.16.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9705368 alkalommal 6572606 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Gyámhivatal

Örökbefogadással kapcsolatos eljárások folyamata

Az örökbefogadhatónak nyilvánítási eljárás:
A gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető képviselője javaslatára, vagy az átmeneti nevelésbe vett gyermek gyámjának kérésére, gyermekjogi képviselő kezdeményezésére és hivatalból is indulhat.
Lehetőségünk van arra, hogy a szülői felügyeleti jog megszüntetése érdekében pert kezdeményezzünk.
Ha a szülő fél éven keresztül semmilyen formában nem tart kapcsolatot a gyermekkel, meghallgatjuk a szülőt, a gyermek gyámját, a gyermek gondozását ellátó nevelőszülőt és környezettanulmányt készítünk a szülő lakásán. Ha a szülő ismeretlen helyen távol van a meghallgatása miatt felkutatását meg kell kísérelni. A gyermekjóléti szolgálat véleményét is be kell szerezni, ha hivatalból indul az eljárás, vagy a gyermekjogi képviselő kezdeményezi. Nagyon gondosan kell eljárni. Az örökbe fogadhatóvá nyilvánítással egy időben a gyermek érdekében a szülő kapcsolattartási jogát korlátozzuk, vagy szüneteltetjük. A szüneteltetést hat hónapban állapítjuk meg.

Örökbefogadás előtti eljárás:
 
Az eljárás lefolytatásának az a célja, hogy megállapítsuk az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e az örökbefogadásra. A gyermekvédelmi szakszolgálatnál jelentkeznek, örökbefogadási szándékukról nyilatkoznak, tanfolyamot végeznek, alkalmassági vizsgálaton esnek át, biztosítják lakásukban a környezettanulmány elvégzését. A pszichológiai vizsgálat eredményét, a felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot és a javaslatot, az ügyfél kérelmével együtt kapjuk meg a területi gyermekvédelmi szakszolgálattól.
Ezt követően meghallgatjuk az örökbefogadni szándékozó személyt, környezettanulmányt végzünk lakásán, a háziorvosától igazolást kérünk, anyagi helyzetéről nyilatkoztatjuk, és szükség esetén egyéb iratokat kérünk, amennyiben alkalmassága megállapításához azt szükségesnek tartjuk. Az örökbefogadásra vonatkozó alkalmassági határozatot elkészítjük, amely 2 évig érvényes a jogerőre emelkedéstől számítva, és egy alkalommal további egy évre meghosszabbítható.
Abban az esetben ha elutasító határozatot hozunk, a jogerőre emelkedéstől számítva egy évig újabb eljárás nem indítható.
A gyámhivatalaz alkalmassági határozatot felülvizsgálja, ha az örökbefogadni szándékozó körülményeiben változás állt be.

Örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás:

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő kölcsönös kérelmére indul.
A gyermekvédelmi gondoskodás alatt lévő gyermek örökbefogadása titkos, őt eseti gondnok képviseli az eljárás folyamán, aki jogosult a gyermek nevében az örökbefogadás engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére.
Az örökbefogadásról a gyámhivatal a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül dönt.
Az örökbefogadás során vizsgáljuk az örökbefogadandó és az örökbefogadó életkora között fennálló különbséget. Abban az esetben ha házasságban él az örökbefogadó, a fiatalabb házastárs életkorát vesszük alapul. Szintén könnyítés ha testvérek örökbefogadására kerül sor az idősebb gyermek életkorát kell figyelembe venni.
Mielőtt a gyermeket az örökbe fogadni szándékozó személyhez kihelyezzük, az köteles az örökbefogadásra való alkalmasságát igazoló jogerős gyámhivatali határozatot becsatolni.
Házastárs, rokon általi örökbefogadás esetén a rokoni kapcsolatot igazolni kell, az örökbefogadási tanácsadáson való részvételt, alkalmasságát igazoló pszichológiai véleményt és háziorvosi igazolást az egészségi állapotáról.
A gyámhivatal feladata a gyermeket örökbefogadni szándékozókhoz való kihelyezése előtt környezettanulmányt végezni, a gyermek egészségi állapotáról, fejlődéséről beszerzi a háziorvosi- szakorvosi igazolást Három évnél idősebb gyermek esetén a személyiségre vonatkozó szakvéleményt is. Abban az esetben, ha az örökbefogadást nem állami szerv közvetíti a gyámhivatalnak kötelessége beszerezni a közvetítői tevékenységet igazoló iratot (működési engedélyt).
Az örökbefogadni szándékozó személy köteles becsatolni kérelméhez a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, három hónapnál nem régebbi születési- és házassági anyakönyvi kivonatot, és a gyámhivatal által szükségesnek tartott egyéb iratokat.
A gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a gyámhivatalnak kell beszerezni a gyermek 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonatát, a szülők halotti anyakönyvi másolatát (ha a gyermek szülei nem élnek), a szülői felügyeleti jogot megszüntető, vagy a szülő cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, illetve gyámrendelő határozatot, gondnokkirendelő határozatot, háziorvosi-, szakorvosi igazolást az örökbe fogadni szándékozó személy egészségi állapotáról, amennyiben az örökbefogadási eljárásban ezt indokoltnak tartja.
A gyámhivatal köteles meghallgatni az örökbefogadni szándékozó személyt, ha 14. életévét betöltötte, vagy 14 év alatti, de ítélőképessége birtokában van. A gyermek szülőjét, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogát nem szüntette meg, vagy a gyermeket a gyámhivatal nem nyilvánította örökbeadhatónak, vagy a szülő nem mondott le a gyermekéről.
A nyílt örökbefogadás esetén az örökbefogadót, a vérszerinti szülőt, és a korlátozottan cselekvőképes gyermeket együttesen kell meghallgatni. A nyilatkozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni, az örökbefogadás joghatásait az érintettekkel ismertetni kell. Az örökbefogadásra vonatkozó határozatot ezt követően készíti el a gyámhivatal.
A 6. életévét betöltött, vagy egészségileg károsodott gyermek esetében a gyámhivatal a szülő nyilatkozatát jóvá kell, hogy hagyja 60 napon belül.
Örökbefogadás felbontása:
Az örökbefogadás felbontása a gyámhivatal hatáskörébe tartozik akkor, ha az örökbefogadott kiskorú, vagy az örökbefogadást mindkét fél egyező akarattal kívánja felbontani.
A gyámhivatal azt vizsgálja, hogy az örökbefogadás felbontása a kiskorú érdekében áll-e? Az örökbefogadás felbontása esetén az örökbefogadott örökbefogadás előtti állapotát kell visszaállítani, beleértve ebbe az örökbefogadott leszármazóit is.

Tájékoztatás a vérszerinti szülő adatairól:

A 14. életévét betöltött gyermek vérszerinti szülője adatainak megismerése iránti kérelmét személyesen, törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is előterjesztheti.
A gyámhivatal meggyőződik, hogy a vérszerinti szülő adatainak kiadása nem áll-e a kiskorú gyermek érdekével ellentétben.
Kiskorú örökbefogadott esetében a tájékoztatás előtt a gyámhivatal meghallgatja a vérszerinti és az örökbefogadó szülőt, nagykorú örökbefogadott esetén csak a vérszerinti szülőt.
Jogszabályok: Csjt. 46-59 §, Gyer. 37-53§

Kiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütem

Kapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye