Legfrissebb Archívum
Törvényes segítség

Múlt héten A Város Mindenkié csoport tiltakozó akciót szervezettÚjpesten egy jogszerű kilakoltatás ellen. A város jegyzője, dr. Tahon Róbert az Újpest.hu oldalon közzétette az ügy dokumentumait. Ezek alapján foglaljuk össze a történteket.
Idén is horgászverseny!

Kié a legnagyobb hal és kié a legjobb babgulyás? Május 6-án kiderül. Újpest Önkormányzata idén is a már hagyományosan minden évben megrendezett horgászversenyre hívja az újpestieket a Csömöri tóhoz.
Pályázati felhívások

Újpest Önkormányzata pályázatokat hirdet újpesti sportszervezetek, civil szervezetek és az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának (üdültetésének) támogatására.

Ajánlott videó...Ahogy történt -2- (2017.03.24.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Újpesti Cseriti

Helytörténeti Értesítő


Újpesti Helytörténeti Értesítő

Az összes Helytörténei Értesítő...

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 8259303 alkalommal 5496705 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Lakásügyi Osztály

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása


PMH Lakásügyi Csoport
1042 István út 14
Telefon: 231-31-01/170, 176, 177-es mellékek


A támogatás mértéke 700.000 forint, egyösszegű és vissza nem térítendő. Egy házaspár a támogatást csak egy alkalommal veheti igénybe.

Feltételek:
A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatos támogatásban az a fiatal házaspár részesíthető, akiknél a házastársak mindegyike az Európai Unió tagállamainak állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező külföldi személy.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

Az egyik házastárs a kérelem benyújtását megelőzően az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással, így különösen külön-külön, vagy együttesen nincs és nem is volt beköltözhető lakásra tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati-, vagy bérleti joguk.

Nem tekinthető önálló lakásnak
- az olyan lakóingatlan, amelyben a kérelmezők tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy legalább 3 éve bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik,
- a magánszemélytől, illetve az államtól vagy valamely önkormányzattól piaci alapon bérelt lakás.

A házaspár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap.

A fiatal házaspár a lakást Újpesten építi, vagy vásárolja.

Az építendő, vagy vásárolandó lakás hasznos alapterülete legfeljebb a 80 m2 lehet, továbbá az építési költsége (vételára) nem haladhatja meg
- három vagy több gyermekes házaspár esetében a 20.000.000,-forintot,
- kétgyermekes házaspár esetében a 18.000.000,-forintot,
- egyéb esetekben a 16.000.000,-forintot.

A lakás a házastársak közös tulajdonába kerül.

A kérelmezők a rendelkezésükre álló pénzeszközöket, és az igénybe vehető szociálpolitikai támogatásokat az építés költségeinek, illetve a vételárnak a kiegyenlítésére felhasználják.

A lakás részletre történő vásárlása esetén - ide nem értve a pénzintézeti kölcsönt - a támogatás csak akkor nyújtható, ha a részletekben törlesztendő vételár-rész nem haladja meg a vételár 50 %-át.

A támogatás igényelhető:
1.) Magántulajdonú lakás építéséhez, ideértve:
* a tetőtér-beépítéssel
* emeletráépítéssel
* nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával önálló lakás építését is.
2.) Vagy lakás vásárlásához, ideértve:
* az értékesítés céljára épített, vagy építetett lakás, vagy
* magánszemélyektől, gazdálkodó szervezettől történő lakás, vagy
* az Önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához, ha az beköltözhetően és forgalmi értéken kerül eladásra.

Nem nyújtható a támogatás:
1.) Ha a kérelem a fent meghatározott feltételek bármelyikének nem felel meg.
2.) Ha a fiatal házaspár a lakást a házastársak egyikének hozzátartozójától (Ptk. 685. § b,) kívánja megvásárolni.

Eljárási szabályok:
A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
A polgármester határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
A fellebbezésről a Képviselő-testület a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján dönt.

A támogatás folyósítása:
1.) lakásvásárlás esetén a támogatás csak akkor folyósítható, ha a kérelmezők a vételár támogatással csökkentett teljes összegét már maradéktalanul megfizették. A vételár megfizetésével egy tekintet alá esik a pénzintézet kölcsön folyósításáról szóló kötelezettségvállalása.
A lakás részletre történő vásárlása esetén a támogatást a tartozása csökkentésére kell felhasználni, azt közvetlenül a részletfizetés jogosultjának kell folyósítani.
2.) Lakásépítés esetén a támogatás akkor folyósítható, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot meghaladja.

A támogatás kizárólag lakásépítésre és lakásvásárlásra használható fel.

A támogatás felhasználását a folyósítástól számított 90 napon belül lakásépítés esetén számlák, lakásvásárlás esetén a Földhivatal által iktatott adásvételi szerződés bemutatásával, vagy a tulajdonjognak a kérelmezők javára történő bejegyzését tanúsító tulajdoni lappal kell (lehet) igazolni.
Ha a kedvezményezett a támogatást nem a meghatározott célra használják fel a támogatás a Ptk. szerinti késedelmi kamataival növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.

A támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. (A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a Budapest IV. kerület, István út 15. alatt található meg.)

A nyomtatványon kérelmezőknek nyilatkozniuk kell:
a. személyi adatokról
b. más önkormányzattól nem kapnak ilyen támogatást
c. jelenlegi lakhatási körülményükről, ottlakásuk minőségéről, továbbá arról, hogy nem rendelkeznek, és korábban sem rendelkeztek önálló lakással,
d. jövedelmi és vagyoni helyzetükről, az igénybe vett egyéb támogatásokról és kölcsönökről (a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos havi nettó jövedelemről kell nyilatkozni)
e. a támogatás elbírálását illető egyéb lényeges körülményekről
f. arról, hogy igénylik-e a házasságkötésükről szóló anyakönyvi kivonat, illetve a szükséges tulajdoni lap másolat, valamint - amennyiben a házastársak nem az Európai Unió tagállamának állampolgárai - a letelepedési engedély más hatóságtól, megkeresés útján történő beszerzését az Önkormányzat részéről, vagy azt maguk kívánják csatolni.

A kérelemhez csatolni kell:
a. lakásvásárlás esetében a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést),
b. lakásépítés esetében az építés költségeit tartalmazó költségvetést és műszaki ellenőr nyilatkozatát az építkezés készültségi fokáról, valamint a jogerős és végrehajtható építési engedélyt, ha azt nem az Önkormányzat jegyzője adta ki,
c. a kérelmezők bejelentett lakcíme (lakóhelye és tartózkodási helye) szerinti lakás(ok) bérleti szerződését vagy tulajdoni lap másolatát, utóbbit akkor, ha a nyomtatványon úgy nyilatkoztak, hogy azt maguk kívánják csatolni,
d. a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben a nyomtatványon úgy nyilatkoztak, hogy azt maguk kívánják csatolni,
e. a kérelmezők valamely személyazonosításra alkalmas okmányának, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatát
f. igazolást a támogatás megállapítása szempontjából lényeges egyéb olyan adatokról, körülményekről, amelyek igazolását a kérelem elbírálásához a polgármester szükségesnek tartja.
Munkatársak

Gerő Eszter
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző  

geroe@ujpest.hu
231-31-01/172
Harsányi Erzsébet
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző  

harsanyie@ujpest.hu
231-3101/199
Madarászné Kanozsai Zsuzsanna
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző  

kanozs@ujpest.hu
231-31-01/376
Pál Noémi
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző  

paln@ujpest.hu
231-3101/170
Tóth Boldizsár
Lakásügyi Osztály, lakásügyi ügyintéző  

tothb@ujpest.hu
231-3101/177

Letölthető dokumentumok
Kérelem fiatal házasok első lakásvásárlását segítő támogatás igénybevételére  

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó BabákKapcsolatok