Legfrissebb Archívum
Jön, jön, jön!
Találkozzunk többször 2018-ban is
Egyre több az olyan reggel, amikor induláskor nem az esernyő, hanem a napszemüveg után kutatunk. Napról napra tovább van világos, és szívesebben vagyunk a szabadban. Szélsebesen közeleg a tavasz. Pár hét és elkezdődnek városunk szabadtéri rendezvényei is. Szinte minden hétvégén lesz alkalom a találkozásra.
Kéktúrán a Könyves

A Magyar Televízió 1981-ben mutatta be Rockenbauer Pál legendás, „Másfél millió lépés Magyarországon” című természetjáró filmsorozatát. Akkor, fiatal nézőként figyelve az epizódokat, az egyes túraszakaszokat, teljesen magával ragadott ez a vállalkozás, végiggyalogolni az 1128 kilométer hosszú távot.
Színes köretek sütve, főzve

A vegyesen készített köretekkel tudjuk színesíteni az ételeket. A változatosságot is jobban kihasználhatjuk, ízlésünknek megfelelően. Lettner Annamária tippjei.

Ajánlott videóNői szakasz (2018.03.09.)

Az ÚKTV legfrissebb adása...

Aktuális programnaptár


Újpest által elnyert pályázatok


Újpesti Cseriti

Városkalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokAz oldalt 9807605 alkalommal 6644925 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály
 
<< Szervezeti egységek
Elérhetőségek

Cím: 1041 Budapest István út 14. I. emelet 34; 35; 36; 37; 37/1.
Telefon: 231-3298
Fax: 231-3180
Email: gyiso@ujpest.hu

Ellátja az önkormányzati fenntartású köznevelési és közművelődési intézményekkel kapcsolatos, valamint az önkormányzat ifjúsági, drog-prevenciós és sport feladatait.

Előkészíti és végrehajtja a civil és egyházi szervezetek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok támogatásával összefüggő feladatokat.

Ifjúság, sport, drogprevenció, önkormányzati köznevelés tárgykörökben pályázatokat készít, illetve közreműködik a pályázatok elkészítésében, a támogatott projektek végrehajtásában.
Koordinálja a kerületi függetlenített gyermekvédelmi felelősi hálózat működését, támogatja a gyermekvédelmi felelősök munkáját.

Az osztály feladatellátásából adódóan a pénzeszköz-átadási megállapodásokban meghatározottak szerinti szakmai beszámolókat ellenőrzi, a pénzügyi elszámolásokat ellenőrzésre átadja a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak.

Gyermek és ifjúsági feladatok körében:
 • Ellátja Újpest Önkormányzatának Ifjúsági Koncepció c. dokumentumából adódó feladatokat.
 • Segíti az Önkormányzat közigazgatási területén működő alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatainak működését.
 • Előkészíti, majd végrehajtja a diákönkormányzati céltámogatások odaítélését.
 • Támogatja az Újpesti Diákszövetség működését.
 • Előkészíti az Újpesti Diákösztöndíjak és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak odaítélését és végrehajtja a döntést. Gondoskodik a pályázati felhívás kiírásáról, és feldolgozza a pályázatokat.
 • Előkészíti az erdei iskolák és a hátrányos helyzetű gyerekek táborozási támogatását és végrehajtja a döntést.
 • Előkészíti a szünidei táborok támogatását, végrehajtja a döntést, és a táborok ellenőrzését.
 • A tehetséggondozás keretében előkészíti a támogatásokat.
 • Segíti az ifjúság érdekeinek közvetlen képviseletére irányuló kerületi ifjúsági kezdeményezések megvalósítását.
 • Közreműködik az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában.
 • Együttműködik mindazon intézményekkel, egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, melyek a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában érdekeltek.

A kerületi drog-prevenció keretében:
 • Közreműködik a nemzeti drogstratégia megvalósításából a helyi önkormányzatokra háruló feladatok ellátásában, prevenciós programok kidolgozásában, végrehajtásában.
 • Segíti az intézményekben a drogprevenciós tevékenységet, civil és egyházi szervezetek megelőzésre irányuló munkáját.
 • Koordinálja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységét.
 • Felméréseket végeztet a diákok körében a szenvedélyszerek használatára vonatkozó ismereteikre, a megelőzés lehetőségeire vonatkozóan.
 • Szervezi a pedagógusok felkészítését az iskolai drogprevenciós munkára, valamint a fiatalok képzését.
 • Közreműködik a fiatalok alternatív szabadidő eltöltési lehetőségeinek bővítésében.
 • Együttműködik a társadalmi szervezetek prevenciós kezdeményezéseinek megvalósításában.

A közneveléssel és közművelődéssel kapcsolatos feladatok:

Nyilvántartja:
 • az Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények adatait és dokumentumait,
 • állami normatíva igényléshez és elszámoláshoz szükséges intézményi adatokat,
 • az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek adatait (óvodai létszámok, beiratkozások, felvételek, más kerületben óvoda kötelezettséget teljesítők adatai).

Előkészíti:
 • az intézmény létesítésével, gazdálkodási jogkörével, átszervezésével, megszüntetésével, tevékenységi körének módosításával kapcsolatos dokumentumokat,
 • az alapító okiratok kiadását, módosítását,
 • az intézmények minden olyan dokumentumának elfogadását, melyeket a jogszabályok a fenntartó számára előírnak,
 • a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról szóló döntést,
 • az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát meghatározó előterjesztést,
 • jóváhagyásra előkészíti az intézmények továbbképzési programját,
 • az önkormányzat közneveléssel és közművelődéssel összefüggő pályázatait,
 • az önkormányzati köznevelési és közművelődési intézményekkel kapcsolatos bizottsági és Képviselő-testületi döntéseket,
 • az intézmények csoportlétszám túllépésének engedélyezését,
 • óvodai körzethatárok módosítását,
 • az önkormányzat által alapított oktatással, neveléssel és művelődéssel kapcsolatos díjak odaítélését,
 • a fenntartó döntése szerint az óvodák működésének törvényességi ellenőrzését.

Ellenőrzi az óvodák pedagógiai programját, házirendjét valamint az SZMSZ-t valamint a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét.

Ellenőrizheti a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.

Koordinálja, szervezi:
 • az intézményhálózat változásaiból, valamint a vezetőváltásból adódó átadás-átvétellel kapcsolatos teendőket,
 • a nevelési év rendjével összefüggő kérdéseket,
 • az intézményvezetői értekezletek előkészítését, rendezését,
 • a pedagógusok képzését és továbbképzését.

Jegyzői hatáskörben eljárva:
 • gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek adatainak nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a Kormányhivatal számára,
 • az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását megküldi a lakóhely szerinti óvodáknak,
 • az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot,
 • jogszabály szerint adatot szolgáltat a köznevelés információs rendszerébe (KIRA),
 • másodfokú döntést hoz jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

A kerületi sportfeladatok körében:

Diáksport feladatok területén
 • Elkészíti az Önkormányzat éves diáksport programját.
 • Koordinálja és szervezi az országos és fővárosi diákolimpiai versenysorozathoz kapcsolódva a kerületi alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói részére a sportági versenyeket.

Szabadidősport feladatok területén
 • Elkészíti az Önkormányzat éves szabadidősport programját.
 • Szervezi és irányítja az éves eseménynaptárban szereplő szabadidősport programok ,lebonyolítását.
 • Szervezi és irányítja a nyári Homokozó, Sport- és Közösségi Programot a Szent István téren.
 • Szervezi és irányítja a téli időszakban a Szent István téren működő korcsolyapályát.

Az Önkormányzat sporttevékenységgel összefüggő döntéseihez előkészíti:
 • a kerületi sportélet egészét érintő terveket, az Önkormányzat és az illetékes bizottságok testnevelési és sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseit,
 • a kerületi sportintézmény(ek) létesítésére, alapítására, összevonására, megszüntetésére, tevékenységkörének módosítására vonatkozó javaslatokat,
 • a Sport Alap pályázati kiírást, feldolgozza a pályázatokat, javaslatot készít a pályázati összeg felosztására, és a döntést végrehajtja,
 • az Önkormányzat által biztosított sportcélú támogatások biztosítását és végrehajtja a döntést,
 • az Önkormányzat tulajdonában levő sportcélú ingatlanok hasznosításának terveit,
 • az Újpest Kiváló Diáksportolója díj odaítélését.

Együttműködik a nagycsoportos óvodások és harmadik osztályosok úszásoktatásának megvalósításában.

Együttműködik a második osztályosok síoktatásának megvalósításában.

Együttműködik az Ovi–Foci program megvalósításában.

Figyelemmel kíséri a testneveléssel és sporttevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, a kerületi diák- és társadalmi sportszervezetek működési tevékenységét és eredményeit.

Ellátja az állami sportinformációs rendszerről szóló jogszabály alapján az Önkormányzatra háruló adatszolgáltatási feladatokat.

Együttműködik mindazon intézményekkel, hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, melyek a sportfeladatok ellátásában érdekeltek.A főosztály további irodái, kirendeltségei és osztályai

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály
Személyügyi Osztály

Munkatársak

Kóródi Mariann osztályvezető
Horváth László ügyintéző
Katona Mónika Mariann ügyintéző
Koszonits Krisztián ügyintéző
Lévai Bianka Edit ügyintéző
Ráduly János ügyintéző
Sándorné Bózendorf Beáta ügyintéző
Bartus Dávid sportügyi ügyintéző
Tóth Attila sportügyi ügyintéző

Kiemelt témáink
Halassy Olivér Városi Uszoda Újpesti Párbeszéd Újpesti Piac Újpest Kártya Cseriti Szilas Park Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet Görgey utca felújítása Nem Nagy Dolog! Áldozatsegítő Hálózat fejlesztése Újpesten A Bőrfestő Óvoda fejlsztése A Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése Tarzan Park Újpest Márkabolt Hahó Babák Rózsavirág III. ütem

Kapcsolatok

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye