Szervezeti egység neve Vezető E-mail cím
Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Titkárság Wintermantel Zsolt polgármester wintermantel.zsolt@ujpest.hu
Főépítész Iroda Szesztai György szesztaigy@ujpest.hu
Sajtó- és médiakapcsolatok
Népjóléti Alpolgármesteri Titkárság Nagy István alpolgármester nagyi@ujpest.hu
Gazdasági, Oktatási és Kultúrális Alpolgármesteri Titkárság Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester mszabolcs@ujpest.hu
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai
Alpolgármesteri Titkárság
Rádi Attila alpolgármester radi.attila@ujpest.hu
Jegyzői Kabinet Belső ellenőr Szücsné Fábián Éva szucsne@ujpest.hu
Jegyzői Titkárság Dr. Tahon Róbert jegyző tahonr@ujpest.hu
dr. Varga Zalán aljegyző vargaz@ujpest.hu
Gondnokság Szilágyi Arnold gond. vezető gondnoksag@ujpest.hu
Igazgatási Főosztály
Márkus Erzsébet főosztályvezető
Általános Igazgatási Osztály Mike Józsefné osztályvezető MikeJ@ujpest.hu
Anyakönyvi Osztály Keszthelyi Ilona osztályvezető keszthic@ujpest.hu
Építésigazgatási Osztály Márkus Erzsébet főosztályvezető epitesigazgatas@ujpest.hu
Ügyviteli Osztály Fristáczkiné Szilas Tímea osztályvezető ugyviteli.oszt@ujpest.hu
Emberi Erőforrás Főosztály Személyügyi Osztály
Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály Kóródi Mariann osztályvezető ifjusag@ujpest.hu
Gazdasági Főosztály
Kassai Lóránt gazdasági főosztályvezető
Költségvetési Osztály Hudák Edina osztályvezető
Pénzügyi és Számviteli Osztály Csukás Tímea osztályvezető CsukasT@ujpest.hu
Adóigazgatási Osztály T. Kovács Beáta osztályvezető adougyek@ujpest.hu
Szociális Főosztály
dr. Mihályi Zsolt Apor főosztályvezető
Szociális Osztály dr. Ulrich Zsuzsanna osztályvezető szocialis_osztaly@ujpest.hu
Lakásügyi Osztály dr. Mihályi Zsolt Apor főosztályvezető lakas.osztaly@ujpest.hu
Városüzemeltetési Főosztály
Szabó Zsolt főosztályvezető
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály Gerstayer János osztályvezető
Informatikai Osztály
Újpest Közterület-felügyelet Pinkóczi József osztályvezető kozterulet@ujpest.hu
Közhasznú Foglalkoztatási Osztály Török Gábor osztályvezető

2016.04.18.